Visie

Mij wordt vaak de vraag gesteld hoe ik tegen cultuur en verandering aankijk. Enkele gedachten hierover:

1.      Cultuur is niet het enige verschil.

Wij worden beïnvloed en gevormd door ons land van herkomst, etnische cultuur, gezin van herkomst, opleidingen, vrienden, leeftijd, karakteraanleg, ervaringen, positie in de samenleving, gender, seksuele voorkeur, fysieke of mentale ziekte, beperkingen of rugzak, enz.

2.      Cultuur doet er toe.

Ons wereldbeeld, wat we normaal, wenselijk of van waarde vinden wordt heel fundamenteel gevormd door onze cultuur en gezin van herkomst. Of we ons eraan aanpassen, of ons er tegen verzetten: het blijft het eerste kader waar vanuit we de wereld hebben ervaren.

3.      Cultuur bepaalt niet.

Wij worden echter niet definitief bepaald door onze achtergrond, noch door ons gender, vrienden, karakter of ervaringen. We hebben keuzes, we hebben een cirkel van invloed, we kunnen leren en veranderen en groeien.

4.      Er is er maar één zoals jij.

Wij zijn altijd een unieke combinatie van invloeden en keuzes: niemand is meer jij dan jij zelf bent. We hebben allemaal iets te brengen in de wereld dat alleen wij kunnen brengen. Mensen in verbinding brengen met zichzelf zodat ze van daaruit verbinding aan kunnen gaan met anderen is mijn passie.

5.      Elk gedrag was ooit eens de beste beslissing.

Elk gedrag heeft een positieve intentie. En elk gedrag komt ergens vandaan. Hoe beter we onszelf en onze achtergrond begrijpen en onder ogen zien hoe meer we aan vrijheid winnen om werkelijk onze eigen weg in te slaan.

6.      Elke verandering begint bij jezelf.

Andere culturen, gewoontes en denkwijzen leren je jezelf kennen. Steeds keert het terug naar de vraag ‘waar raakt dit mij’? Ook voor mij als trainer en coach. Aan welke ervaringen, normen, overtuigingen, vanzelfsprekendheden, behoeften of wensen van mij raakt dit? En welk gedrag van mij roept deze reactie bij de ander op?

7.      Durven dromen, durven doen.

En verandering dan? Dat komt wanneer ik in verbinding met mezelf en vanuit de passie die in me huist durf te dromen. En vervolgens mijn capaciteiten aanwendt om er wat voor te doen. Voor mij betekent dit proces het leven vol omarmen, telkens opnieuw.

uitkijken

Reacties zijn uitgeschakeld.