HollAnders

HollAndersVoor beter zicht op de diversiteit van je klanten.

Vraaggericht werken klinkt mooi maar is niet zo makkelijk wanneer je als organisatie te maken hebt met een diversiteit aan behoeften, stijlen, normen en waarden, mogelijkheden en wensen. Hoe krijg je zicht op de verschillen en overeenkomsten van je klantgroepen? En hoe kan je hier op een effectieve manier rekening mee houden? Wat vraagt het bereiken en bedienen van een divers klantenbestand van je team en/of je organisatie?

Deze training

  • vergroot je kennis over diversiteit en de omgang met diversiteit als professional, als team en als organisatie
  • verbetert je competenties om zicht te krijgen op verschillen en overeenkomsten
  • verscherpt je inzicht in je eigen bril en werkwijze en waar dit mogelijk niet voldoende aansluit bij de diversiteit van je klanten

Voor wie?

Is de diversiteit van je klantengroepen toegenomen? Wil je als organisatie een breder bereik en een betere aansluiting realiseren? Ben je bezig met de omslag van aanbodgericht naar vraaggericht werken? Werk je met een team van grotendeels dezelfde achtergrond, etniciteit, leeftijd, sekse enz. en wil je andere doelgroepen beter leren bedienen? Daar is deze training voor!

Deelnemers zeggen:

“De training brengt het door mij gewenste proces op gang, te weten vanuit mijn eigenheid kunnen en durven kijken met andere bril. Het is zeer inspirerend en daarnaast geeft het me praktische handvatten om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan”.

“’Diversiteit’ is toegankelijk geworden, kan in praktijk gebracht worden”.

Voor meer informatie, neem contact met me op.

Reacties zijn uitgeschakeld.