Eergerelateerd geweld

Gericht signaleren en handelen bij eer- en cultuurgerelateerd geweld.

eergerelateerd geweld

In Nederland worden jaarlijks zo’n 400 – 500 gevallen van eergerelateerd geweld geregistreerd. Het vermoeden is dat dit slechts een topje van de ijsberg is. Vaak wordt bij eergeweld gedacht aan eermoorden. Vaker voorkomend zijn mishandeling, huwelijksdwang, verstoting of achterlating, zelfmoord, meisjesbesnijdenis, of gedwongen genezingsrituelen of bezweringen.

Juist vanwege het belang van geheimhouding bij eer is eergerelateerd geweld moeilijk te signaleren en vraagt de omgang hiermee grote zorgvuldigheid. De Meldcode Huiselijk Geweld verlangt van iedere professional binnen de maatschappelijke hulp- en dienstverlening om geweld te kunnen signaleren en hierbij actie te ondernemen.

En dan is er ook de persoonlijke kant. Je eigen emotionele reactie op eergeweld kan heftig zijn. Voor je cliënten is het eveneens zwaarwegend, zo niet van levensbelang. Hoe ga je hier respectvol mee om, naar de ander en naar jezelf?

Deze training

  • vergroot je kennis over eer, eerdynamiek en diverse vormen van eergerelateerd geweld
  • verbetert je competenties om gericht en cultuursensitief te signaleren en te handelen bij vermoedens van eergeweld, conform de eisen van de Meldcode
  • verscherpt je inzicht in de dynamiek van eergeweld en in de (on)mogelijkheden van je eigen rol hierbij

Voor wie?

Heeft jouw organisatie te maken met cliënten waar eergeweld mogelijk voorkomt? Dan is het van belang dat je dit zorgvuldig leert herkennen en de juiste stappen kunt ondernemen. Deze training biedt hiervoor een uitstekende basis.

Deelnemers zeggen:

“Goed en nuttig advies, en op een levendige en interessante manier gebracht. Met veel respect voor andere culturen.”

“De training vond ik goed; prettige afwisseling van werkvormen. Het was leuk om met allerlei andere partners samen cursus te hebben, zodat verschillende ervaringen uitgewisseld werden”.

Voor meer informatie, neem contact met me op.

Reacties zijn uitgeschakeld.